Kiropraktik Göteborg erhåller sjukgymnast och kiropraktor för behandling av lumbago, akut lumbago eller ryggskott. 031- 208 208 Lumbago och akut lumbago ( ryggskott ).
Välkommen för behandling av lumbago, akut lumbago eller ryggskott.

 

Lumbago

 

Länkar

Skoinlägg Göteborg

Kiropraktor Göteborg

Muskelinflammation

Ischias

Diskbråck

Ryggskott

Nackspärr

Hälsporre

 

 

Lumbago

(av Kristofer Eklund Leg. Kiropraktor och Leg. Sjukgymnast)

"Lumbago" betyder det "ont i ländryggen" och termen ryggskott kan då kallas "akut lumbago". "LumbagoIschais" betyder att man har ont i ländryggen med utstrålingar ner i ett eller båda benen.

På den här sidan kan du läsa om de olika formerna lumbago eller ländryggssmärta.

Allmänt om Lumbago
Lumbago eller ländryggssmärta är ett mycket vanligt besvär som sällan beror på någon alvarlig sjukdom. Lumbago kan vara tillfälliga eller långvariga med kraftig eller milda symptom.

Vid återkommande lumbago bör undersökning och utredning göras för att finna orsaken till problemet.

 

Även om symtomen försvinner eller minskar sitter ofta orsaken eller delar av orsaken till problemet kvar. Detta gör att problem ofta återkommer eller senare skapar andra problem. Det är därför det är viktigt att göra en undersökning och behandling hos en kiropraktor eller MDT/OMT-sjukgymnast.

Det är tyvärr mycket vanligt att man får antiinflammatoriska preparat utskrivet av sin läkare och sedan blir hemskickad med diagnosen lumbago, lumbago ischias eller muskelinflammation.
Lumbago bör alltid utredas ordentligt för att minska risken för återfall och för varningssignaler för ev kommande diskbråck. Ffa om patienten har svårt att sitta ner, är sned i ryggen, om problemet är återkommande eller långvarigt.

Akut Lumbago
Vid akut lumbago (ryggskott) kommer smärtan ofta rellativt plötsligt och kan vara skärande, huggande eller molande. Det kan kännas som om ryggen håller på att gå av. Ibland kan smärtan stråla ut i låren eller längre ned längs ett ben och då kallas det "Lumbago Ischias" (se nedan). Smärtan kan även komma smygande med en gradvis ökande värk och känsla av trötthet i ryggen. Akut Lumbago kan ofta behandlas mycket effektivt hos en kiropraktor eller OMT/MDT-sjukgymnast.

Lumbago Ischias

"Lumbago-Ischais" betyder att man har ont i ryggen med utstrålingar ner i ett eller båda benen. Lumbgo Ischias beror vanligast av två andledningar. Diskrelaterad (äkta ischias) eller Icke diskrelterad (falsk ischias).
Här kan du läsa mer om "ischias" eller under "lumbago ischias".

Lumbago med Falsk Ischias

Falsk ischias uppstår ofta då någon muskel eller annat irriterar ischiasnerven och beror inte på någon skadad disk. Mycket vanligt är att musklerna vid höften är spända och irriterar ischias nerven. Symtomen är oftast inte lika kraftig som vid äkta ischias, men kan vara det.

En kiropraktor eller OMT-sjukgymnast kan då finna orsaken till de ev. spända musklerna och behandla denna orsak för att få bort ischias smärtan.

Orsaken till ischias kan vara:
• för korta muskler
• triggerpunkter
• låsningar
• benlängdsskillnader
• felaktiga skor
• gamla fot- eller knäskador
• fotproblem - nersjunken hålfot
• sjukdomar i ryggen bäckenlederna eller höftlederna

Symptomen från falsk ischias vid akut "Lumbago Ischias" kommer ofta periodvis. Ibland kan man kan vara helt besvärsfri en tid för att sedan få återfall. Det är då viktigt att behandla orsaken för att förhindra återfall.

Lumbago med Äkta Ischias

Symtom vid äkta ischias kan vara; domningar, stickningar, svaghetskänslor, känselnedsättningar och allt från lätt smärta till mkt kraftig smärta och ofta ända ner i foten. Vanligt är att man tycker det är jobbigt att sitta samt störd nattsömn. Äkta ischias kan i princip delas in i två olika kategorier: Diskbuktning och Diskbråck.

Det är inte alltid så lätt att kliniskt särskilja dem utan magnetröntgen. En kiropraktor, sjukgymnast eller osteopat provar sig ofta fram med olika övningar för att se vad som hjälper.

- Ischias av Diskbuktning

Om en av diskarna mellan kotorna i ländryggen är skadad, tränger en del av disken ut mellan kotorna och trycker på en spinalnerv, man har då fått en s.k. diskbuktning. Detta kan man behandla med varierande resultat med hjälp av olika kiropraktiska tekniker men det som enl mig har det bästa resultatet är MDT, även kallad McKenzie-metoden som är en sjukgymnastisk behandlingsmetod.
Prognosen för denna ischias smärta är mkt varierande men kortsiktigt bättre än diskbråckspatienten.

En del patienter vet orsaken till det onda eller vid vilka tillfällen ischias besvären utlöstes. Det kan t ex vara då de var ute och skottar eller suttit länge och körrt bil. Andra har svårt att se ett mönster eller en utlösande faktor.

- Ischias av Diskbråck

Om en av diskarna mellan kotorna i ländryggen är skadad och det segflytande innehållet tränger ut mellan kotorna och irriterar och trycker på en spinalnerv har man fått ett diskbråck och man får symptom ner längs ischias. Detta kan man ibland till viss del behandla med MDT-sjukgymnastik, men tyvärr så måste kroppen sköta sitt och läka ut skadan i disken. Ischiassmärtan kommer successivt att klinga av, men det kan ta 5-6 månader för själva disken att läka ut och under den tiden ska man ta det lite försiktigt med tunga lyft och vridande lyft. Dock kan ischias symtom kvarstå upp till ett år (i blandförsviner inte smärtan alls). Viktigt är att man motionerar och rör på sig då detta stimulerar läkningen av disken.
Det är vanligast att man får diskbråck i ländryggen eller nacken. Läs mer under diskbråck.


Lumbago - vart ska man vända sig?

Det är inte lätt att veta vart man ska vända sig vid lumbago men jag ska ge några enkla tips och förklara varför.

Förenklat så kan ett lumbago (ont i ländryggen) bero på två olika orsaker hos:

1. Störning i funktionen eller så kallade låsningar.
Denna patient har ont eller är bara stel men är vanligtvis inte så sned i kropppen och kan gå ganska rakt. Besök kiropraktor... Börjar du inte att bli bättre på 3 behandlingar är det mycket troligt att en disk som är orsaken. Besök då MDT-sjukgymnast.

2. Diskbuktning (och diskbråck).
Denna patient går ofta framåtlutad eller är tydligt sned i ryggen (som på bilden nedan). Blir ofta sämmre man sitter ner. Besök MDT-sjukgymnast. Diskbuktningar behandlas mer effektiv med MDT än manipulation. Har du desutom utstrålningar eller domningar ner i benen kan manipulation göra det värre.

Ont i ryggen av diskbuktning - beök enMDT eller Mckenzie (olika namn) - sjukgymnast
Snedheten beror på att musklerna krampar för att skydda disken. Behandla disken så blir man ofta rak på första behandlingen.

Detta är en kraftig föreknling av förklaring till ryggskott och alterativen kan även vara kombinerade och mycket mer komplicerade.

Det bästa är givetvis om din terapeut är både kiropraktor och sjukgymnast eller både MDT-Sjukgymnast och OMT-sjukgymnast. Sjukgymnaster utan MDT eller OMT vidareutbildning är inte att föredra.

Behandling av kiropraktor vid Lumbago

Det är viktigt att försöka fortsätta med vanliga aktiviteter och röra på sig så mycket man klarar av när man har ont i ryggen. Vila botar inte ryggont. Tvärtom kan det göra besvären värre.
Det en kiropraktor gör är att han återskapar den normala funktionen i kroppen så att samspelet mellan nerver, muskler, skelett och ligament fungerar igen. Om man har ont i ryggen så har detta samspelet satts ur funktion.

Behandlingen hos en kiropraktor bör ta minst 30 min för att man ske kunna göra en noggrann undersökning och behandling. Här på Kiropraktik Göteborg får du 30 min undersökning och behandling.

Det är inte fel att ta en värktablett så detta kan dämpa smärtan så att man sova eller kan röra på sig MEN det är viktigt att veta att detta endast är symptombehandling och inte orsaksbehandling.

Behandling hos MDT-Sjukgymnast vid Lumbago

MDT eller Mckenzie (olika namn) - sjukgymnasten försöker identifiera vilket håll diskbuktningen går och med hjälp av egenövningar hjälper man disken att "glida" på plats. Övningar ska sedan patienten göra hemma och sjukgymnasten förklarar sedan hur patienten ska göra för att disken ska ligga på plats och läka.

MDT är bra vid lumbago Ischias vid diskproblem.
Det är viktigt att konsultera en MDT-Sjukgymnast innan man försöker sig på dessa öveningar så det annars fnns en risk att man förvärrar.

När ska man söka vård vid lumbago

De allra flesta som får ont i ryggen behöver ingen akutvård utan kan själva kontakta sin kiropraktor eller sjukgymnast.

Man kan ringa sjukvårdsrådgivningen eller kontakta en vårdcentral om man

 • har svåra besvär som gör det svårt att klara vardagen

 • är i övre medelåldern och aldrig har haft ont i ryggen tidigare

 • har cancer, eller tidigare har behandlats för cancer

 • har benskörhet, osteoporos

 • känner sig svag och har gått ner i vikt

 • fortfarande har besvär efter en månad.

Man ska söka vård direkt på en vårdcentral eller akutmottagning om man

 • också har feber eller symtom från bröstkorgen och/eller magen, som smärtor, andfåddhet, illamående eller kräkningar

 • inte känner när man är kissnödig, eller kissar på sig

 • har domningar kring ändtarmen eller
  könsorganen

 • har domningar, stickningar eller svagheter i båda benen

 • plötsligt får ont efter en olycka, exempelvis fall.

Ont i ryggen och arbete

Det finns många undersökningar kring arbete och Lumbago/ont i ryggen. Det som tydligast har visat sig påverka risken att få ryggbesvär på arbetsplatsen är om man trivs på sitt arbete. Det finns också ett samband mellan lumbago och att arbeta på skakande och vibrerande underlag under en längre tid. Om man i sitt arbete ofta har böjda och vridna kroppsställningar vid lyft och om man ofta lyfter tungt så ökar också risken för ryggbesvär.

Lumbago är vanligt i alla åldrar, även hos människor som inte har tunga eller ryggbelastande arbeten och hos arbetslösa. Det är förmodligen bättre att ha ett arbete som innebär att ryggen får en viss belastning än ett arbete som är stillasittande. Av alla som får ryggont är det bara i några procent av tillfällena som orsaken finns i belastning i arbetet. Även om man har ett relativt tungt arbete leder det till att man blir bra snabbare om man så snart det går återvänder till arbetet. Det är heller inte farligt att använda smärtlindrande läkemedel för att kunna börja arbeta igen.
Det är viktigt att man trivs på jobbet.
Arbetstrivseln är mycket viktig. Om man inte trivs eller känner sig otillfredsställd med det man gör, ökar risken för att få besvär av ont i ryggen. Dåligt socialt stöd och stress på arbetsplatsen kan också bidra till ökade besvär om man har ont i ryggen.

Trots att vissa arbeten kan öka risken för ryggbesvär är det viktigt att komma ihåg att ryggen mår bäst av att användas. Det bästa för ryggen är att vara i gång i ett arbete som man trivs med och som ger en lagom belastning. Ryggbesvär beror oftare på för lite än för mycket belastning och man får lättare ont i en otränad rygg.

Det är även viktigt att sitta rätt på sin arbetsplata. Sitter man med ryge som en ostbåge eller C-formad ökar belastningen på diskarna och med tiden kan dessa överbelastas. Detta kan då ge diskbuktnningar eller diskbråck.

Ryggraden förändras med åldern – ont i ryggen?

När vi blir äldre förändras ryggen – ryggraden åldras. På läkarspråk kallas tecken på åldrande för degenerativa förändringar. Sådana förändringar syns bland annat på röntgenbilder.

Med åldern får lederna ofta gradvis allt tunnare brosk. Det kallas för broskförslitning eller artros, i röntgensvar kallas det vanligen intervertebralledsartros. Benet i ledernas kanter blir då kraftigare och det bildas "nabbar". Även kotornas kanter blir med åren kantigare och knöligare, så kallad spondylos. De hål mellan kotorna som nerverna passerar ut genom kan bli trängre på grund av att benet blir knotigare. Även diskarna åldras, de kan då bli tunnare och sjunka ihop, så kallad diskdegeneration. Även diskbråck är en form av degenerativ förändring och finns hos så många som varannan person i övre medelåldern.

Det finns inget klart samband mellan dessa åldersförändringar och ont i ryggen. Man kan ha mycket förändringar på röntgen utan att ha besvär, och man kan ha mycket besvär från ryggen utan att det syns några förändringar på röntgen.

Vad kan man göra själv när man får ont i ryggen?

Det viktigaste rådet vid akuta ryggbesvär är att försöka leva som vanligt. Man ska försöka vara uppe och röra på sig så mycket som möjligt och fortsätta med de aktiviteter man normalt har på dagarna. Vila botar inte ryggont. Tvärtom kan vila ganska fort leda till svagare muskulatur och försämrat samarbete mellan olika muskelgrupper. Det tar längre tid för ryggbesvär att gå över om man ligger mer i sängen än vanligt. Det är inte farligt att röra på sig även om det gör ont.

Värktabletter – vid ont i ryggen
Vanliga receptfria värktabletter går bra att använda för att man ska kunna sova bättre och röra sig ordentligt. I första hand kan man använda preparat som innehåller paracetamol, till exempel Alvedon eller Panodil. Fördelen med paracetamol är att de har få biverkningar. Det är bra att ta läkemedlen i full dos under en period, en till två veckor, eller kortare tid om besvären går över fortare. Det viktigaste är att värktabletterna gör det möjligt att hålla sig i rörelse och leva som vanligt, så långt det går.

Det är viktigt att man förstår att amn inte behandlar grundorsaken med värktabletter.

Kudde under svanken
Om man har ont i ryggen när man ligger ner kan det vara skönt att vila med en kudde under svanken och benen upplagda på en pall. Om man har svårt att ta sig upp ur sängen går det ofta lättare om man först rullar över på sidan. Sedan svänger man benen över sängkanten för att till sist ta sig upp genom att skjuta ifrån med händerna på huvudsidan.

Övningar vid ont i ryggen
Det finns flera olika övningar särskilt avsedda för akut ont i ryggen. Viktigt att inte oroa sig för smärtan
Det har visat sig att det är viktigt hur man tar sig an sin onda rygg. Det är till exempel större risk att smärtan blir långvarig om man oroar sig för att det är något allvarligt fel som orsakar den onda ryggen. Det gäller även om man vilar sig för mycket och är rädd att skada ryggen om man rör på sig.

Om du har ont i ryggen och får behandling hos en kiropraktor får du ofta råd och tips om bla stretching och ev träning för att undvika att man får ont i ryggen igen.

Sjukskrivning vid ont i ryggen

Om man har så ont i ryggen att man inte klarar av att ta sig till sitt arbete, eller om arbetet är så tungt att det inte går att arbeta med det ryggonda, kan det vara nödvändigt med sjukskrivning. Men sjukskrivning är ingen bra behandling för ont i ryggen. Chansen att snabbt bli bättre är större om man har möjlighet att arbeta, trots att man har ont. Av de olika arbetsuppgifter man har brukar det finnas några man kan klara av.

Sjukskrivning på heltid har risker i sig som inte finns vid deltidssjukskrivning. Redan efter några veckors heltidssjukskrivning blir det svårare att komma tillbaka i arbete igen.

Arbetsgivaren har en skyldighet att anpassa arbetsuppgifterna om man har så ont i ryggen att man inte klarar av de vanliga. Om arbetsgivaren får veta att det inte är farligt för ryggen att arbeta, och att det är det bästa sättet att bli bra, brukar det gå att ordna deltidsarbete och anpassade arbetsuppgifter under en tid.

En kiropraktor eller sjukgymnast får i dagsläget inte sjukskriva.

Undersökning av kroppen – ont i ryggen

Kroppsundersökningen kan vara en viktig del i kiropraktor bedömning. Beroende på hur kiropraktorn bedömer sjukhistorien kan kiropraktorn
• undersöka ryggen
• undersöka reflexer i benen
• kontrollera benens känsel och känseln i underlivet
• kontrollera muskelkraft i benen
• försöka framkalla ischiasvärk.

Manuell behandling vid ont i ryggen
Så kallad manuell behandling, till exempel manipulation och mobilisering, används av både legitimerade kiropraktorer, naprapater och vissa sjukgymnaster med särskild utbildning för detta. Denna typ av behandling har ofta mkt bra effekt.

Övrigt vid ont i ryggen

Ibland får man hos de som ger manuell behandling besked om att "kotor hoppat snett" eller att ryggbesvären beror på att benen är olika långa. Sådana förklaringar kan man lätt missförstå om man inte är införstådd med vad sådana uttryckssätt betyder för behandlaren. Kotor sitter väldigt tryggt fast i den mycket stabila kopelaren och att dom verkligen skulle "hoppa snett" sker bara vid fall från hög höjd och vid trafikolyckor. Benen är alltid så långa som dom är och att manuell behandling skulle ändra på det är inte sant. Utan det rör sig oftast om en rotation i bäcken eller överaktiverade muskler som kan dra upp ena benet. Det är därför det är möjligt att ”behandla” en benlängdsskillnad. Behandlarens uttryck handlar ofta om att man vid behandlingen får muskelkramper och så kallade "låsningar" att släppa.

Röntgen vid lumbago

Om man inte har tecken på allvarlig sjukdom är vanliga röntgenundersökningar ganska meningslösa. Magnetröntgen kan dock vara intressant i vissa fall.
Viktigt är att förtå att; bara för att det inte visar något på röntgen betyder det inte att det inte finns något fel. Det kanske bara är så att felet inte kan ses på röntgen eller magnetröntgen.

Kiropraktik Göteborg

Här på Kiropraktik Göteborg får du en behandling där jag tar tillvara på de kunskaper och tekniker som jag införskaffat mig vid mina studier till Leg. kiropraktor och Leg. Sjukgymnast. Detta för att få en bredare syn på ditt besvär och på så sätt uppnå ett så bra behandlingsresultat som möjligt.

Kristofer Eklund
Leg. Kiropraktor
Leg.Sjukgymnast

sur

 
Lumbago, lumbagoischias & ryggskott.